Ngô Thị Thu Loan

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non – Đại học Quảng Nam
Kinh nghiệm: 6 năm trong giáo dục mầm non, 4 năm Montessori